Witamy!


Czym jest Wolnomularstwo?

IMG

Wolnomularstwo jest uniwersalnym, inicjacyjnym zakonem opartym na idei braterstwa.

Zrzesza ono mężczyzn i kobiety wolnych i dobrych obyczajów, wszystkich ras, narodowości i wyznań.


Celem Wolnomularstwa jest wsparcie w doskonaleniu się jednostek jak i całej ludzkości.

Dążąc do tego Wolnomularze pracują nad stałym polepszeniem intelektualnej i moralnej kondycji ludzkiej.


Kim są Wolnomularze?

Są to mężczyźni i kobiety będący ludźmi wolnymi o dobrej woli, z których każdy własną drogą dochodzi do doskonalenia się i samorozwoju równocześnie starając się pozostawać użytecznymi dla społeczeństwa.

Filozofia ich życia oparta jest na zasadach braterstwa, tolerancji i solidarności.

Wolnomularstwo nie jest ani religią, ani sektą, ani partią polityczną.

Zrzesza ono mężczyzn i kobiety, którzy preferują osobistą refleksję w zamian za ogólnie przyjęte wzory myślenia i nieustająco poszukują Prawdy.

Loża Wolnomularska Gabriel Narutowicz jest członkiem Wielkiego Wschodu Francji, jest Lożą Wolnomularstwa liberalnego w Polsce.