Kontakt
Wolnomularstwo działa w oparciu o dyskrecję i nie zawsze jest łatwo nawiązać kontakt z jego członkami.

Osoby zainteresowane kontaktem z Lożą „Gabriel Narutowicz” na Wschodzie Krakowa proszone są o wypełnienie i wysłanie poniższego formularza. Adresat zgłoszenia, Wielki Wschód Francji zapewnia pełną poufność i zobowiązuje się skontaktować w najkrótszym możliwym terminie.