Odkryć Wolnomularstwo


Krótkie wyjaśnienie

Wolnomularstwo jest zakonem inicjacyjnym zrodzonym w Wielkiej Brytanii na początku XVIII wieku w ramach ideologii Oświecenia. Opiera się ono na zasadach udoskonalania jednostki ludzkiej, nieograniczonej wolności sumienia, równości praw i obowiązków każdego oraz na braterstwie i ludzkiej solidarności.

Wolnomularze pracują wspólnie według rytuałów i zwyczajów zaczerpniętych w głównej mierze z symboliki budowniczych katedr ale także z mitologii, z tradycji alchemicznej i innych pradawnych źródeł. Podstawową strukturą Wolnomularstwa są Loże, zrzeszone w krajowych Obediencjach.

Istnieją Loże i Obediencje męskie, kobiece oraz mieszane.

Wolnomularstwo nie jest sektą, nie znajdziemy tu ani guru, ani żadnych form przymusu. Łatwiej z niego wystąpić niż zostać przyjętym.

Nie wywiera ono żadnego wpływu na jednostkę ani tym bardziej nie nakłania do antyklerykalizmu.

Wszystkich, którzy tego głęboko pragną, Wolnomularstwo zaprasza na drogę samodoskonalenia siebie i otaczającego świata. Narzędziami do pracy nad sobą jest Symbolizm i Rytuał.